Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông
False 34894Ngày cập nhật 19/08/2020

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2367/UBND-GT về việc thống nhất chủ trương về cơ chế, quy mô và phương án đầu tư tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.

Theo đó, xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc tại Công văn số 23/2019/TTr ngày 07/12/2019 về việc xin thi công tuyến đường nối liền xã Hương Giang-Hương Hòa; UBND huyện Nam Đông tại Công văn số 09/UBND-TCKH ngày 03/01/2020 về việc tham mưu phương án và nguồn kinh phí đảm bảo để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Hương Giang-Hương Hòa, huyện Nam Đông; trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 589/SKHĐT-DNTT ngày 06/02/2020 về việc tài trợ tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đầu nối tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất tại huyện Nam Đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc (Công ty); Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương giải quyết như sau:

1. Thống nhất chủ trương tiếp nhận tài trợ sản phẩm công trình là tuyến đường đi vào Khu sản xuất tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc đầu tư bằng nguồn vốn của Công ty với chức năng, quy mô và phương án đầu tư như sau:

a) Chức năng sử dụng là đường giao thông công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc.

b) Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

-  Tổng chiều dài tuyến khoảng: 3,4km.

- Quy mô đường miền núi: Bề rộng mặt đường Bm=6,0m, Bề rộng nền đường B=8,0m.

- Tải trọng trục xe tính toán: 12 Tấn; Tải trọng công trình: HL93.

b) Kết cấu mặt đường được đầu tư phân kỳ thành 2 giai đoạn. Cụ thể:

- Giai đoạn I:

+ Đoạn đi trùng với mặt đường bê tông nhựa hiện có: Chiều dài khoảng 400m. Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, mở rộng nền mặt đường đều ra hai bên đảm bảo bề rộng mặt đường 6,0m, nền đường rộng 8,0m, kết cấu mặt đường mở rộng bằng cấp phối suối dày 50cm trên nền đất đầm chặt K98 dày tối thiểu 30cm.

+ Đoạn đi qua khu vực nhà dân và đoạn đi theo đường mòn qua khu vực rừng trồng đến cuối tuyến kết cấu mặt đường bằng cấp phối suối dày 50cm trên nền đất đầm chặt K98 dày tối thiểu 30cm.

+ Đoạn ngầm tràn bắc qua sông Tả Trạch (1 vị trí):  Xây dựng hệ dãy cống vuông V=1,0m đảm bảo thoát nước hiện tại, kết hợp với đường tràn mặt gia cố bằng BTXM, bề rộng đường tràn lấy bằng B=7,0m. Chiều dài đoạn ngầm tràn khoảng L=100m.

+ Đoạn ngầm tràn bắc qua suối (02 vị trí): Đầu tư ngầm tràn bằng cống vuông V=1,0m kết hợp với đường tràn mặt gia cố bằng BTXM, bề rộng đường tràn B=7,0m. Chiều dài mỗi đoạn ngầm tràn khoảng 50m.

- Giai đoạn hoàn thiện: (dự kiến sẽ đầu tư trong năm 2022)

Đầu tư thêm mặt đường BTXM M350, dày 26cm cho đoạn đi qua khu vực nhà dân với chiều dài khoảng 700m (từ đầu tuyến tới vị trí nhà máy). Các đoạn khác vẫn giữ nguyên kết cấu mặt đường như giai đoạn I.

c) Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn I: 14 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng trên thực địa.

+ Giai đoạn II: 06 kể từ ngày khởi công (trong năm 2022).

- Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả hai giai đoạn khoảng 13,7 tỷ đồng.

d) Về công tác duy tu bảo dưỡng công trình: Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng định kỳ tuyến đường trong quá trình khai thức, sử dụng.

2. Giao UBND huyện Nam Đông làm Chủ đầu tư Dự án; Chủ quản lý, sử dụng công trình sau khi hoàn thành. 

UBND huyện Nam Đông chủ trì, làm việc với Nhà đầu tư triển khai các nhiệm vụ sau:

- Ký kết Biên bản cam kết tài trợ với nhà tài trợ;

- Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện;

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và tiếp nhận để quản lý sau khi hoàn thành công trình theo đúng quy định. 

3. Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc chuyển chi phí tài trợ với số tiền khoảng 02 tỷ đồng cho UBND huyện Nam Đông thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng.   

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện. Quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.581
Truy cập hiện tại 10.087