Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025
False 13959Ngày cập nhật 21/07/2021

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.989.468
Truy cập hiện tại 3.972