Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
False 7936Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.988.955
Truy cập hiện tại 3.770