Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết 01 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu sô giai đoạn 2017-2021
False 7735Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo tổng kết 5 năm  thực hiện nghị quyết 01 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu sô giai đoạn 2017-2021 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thư 2 HĐND huyện khóa VII)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.989.646
Truy cập hiện tại 4.040