Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông triệu tập kỳ họp bất thường
False 14529Ngày cập nhật 19/05/2018

        Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự kỳ họp gồm: các Đại biểu HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Huyện ủy và  Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.

        Để đảm bảo số lượng, bộ máy hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa VI đúng luật định. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất tổ chức kỳ họp bất thường để trình HĐND miễn nhiệm và bầu bỗ sung chức danh Phó Ban pháp chế HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian tổ chức kỳ họp 01 buổi, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Huyện ủy./.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.541