Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo trả lời ý kiển, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11
False 10423Ngày cập nhật 02/07/2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo trả lời ý kiển, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.989.131
Truy cập hiện tại 3.840