Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội đồng nhân dân huyện Ban hành Kế hoạch giám sát Nghị quyết 01/NQ-HĐND về kết quả thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”
False 12851Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 18/3/2021 Thường trực HĐND ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan (Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – KH huyện); lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

            Qua đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất:

            Mốc thời gian giám sát từ năm 2016 đến nay;

            Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 26/3/2021 kết thúc vào ngày 05/4/2021;

Thường trực HĐND huyện, yêu cầu các cơ quan được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên và gửi trước cho Đoàn giám sát chậm nhất trước ngày đi giám sát 03 ngày./.

           

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 2.591