Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 12756Ngày cập nhật 28/09/2020

Ngày 28/9/2020 Thường trực HĐND ban hành Thông số 08/TB-HĐND của HĐND huyện về Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thời gian diễn ra kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện trong 01 buổi.

- Thời gian tổ chức kỳ họp ngày 06/10/2020

Nội dung chủ yếu: Xem xét Tờ trình, đề án và thông qua các Nghị quyết:

Về đề án phát triển công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025;

Điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019;

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.121
Truy cập hiện tại 3.497