Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy mời hội nghị giao ban quý III năm 2020 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
False 12774Ngày cập nhật 24/09/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Giấy mời hội nghị giao ban quý III năm 2020 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đề nghị các đơn vị liên quan, Thường trực HĐND và các Ban HĐND các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.422
Truy cập hiện tại 3.587