Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
False 10086Ngày cập nhật 03/05/2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Bổ sung thẩm quyền xử phạt của một số chức danh (thuộc Thanh tra, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường) và phân định thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) và phạm vi quản lý an toàn thực phẩm.

- Bổ sung quy định thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đảm bảo rõ trách nhiệm của người ra quyết định xử phạt và cơ quan quản lý trực tiếp sản phẩm/ nhóm thực phẩm.

- Bổ sung hành vi vi phạm tại 03 khoản (khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 22 và khoản 6 Điều 26) áp dụng mức phạt tối đa bằng 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm, nâng từ 05 lên 08 điều khoản áp dụng nguyên tắc này trong xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Sửa đổi, bổ sung một số hành vi mô tả rõ ràng hơn, cập nhật phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong thời gian qua.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 8.601