Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 29469Ngày cập nhật 03/03/2021

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp  sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phê duyêt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyêt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

TC-KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.516