Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
False 37992Ngày cập nhật 25/07/2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:

Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung 23 công trình, dự án cần thu hồi đất

2. Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 17 công trình, dự án.

Qua đó, trên địa bàn huyện có 01 công trình, cụ thể:

VI HUYỆN NAM ĐÔNG   6,00  
1 Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với tỉnh lộ 14B vào khu sản sản xuất thuộc xã Hương Xuân Xã Hương Xuân 6,00 - Công văn số 2367/UBND-GT ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương về cơ chế, quy mô và phương án đầu tư tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông;
- Quyết định số 185/QĐ-BQLDAKV ngày 02/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với tỉnh lộ 14B vào khu sản sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.121