Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 tại khu vực Nam Đông
False 7584Ngày cập nhật 14/05/2024

Nhằm nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Vườn quốc gia Bạch Mã diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực Nam Đông tại thôn Tà rầy, xã Thượng Nhật.

Với lực lượng tham gia diễn tập khoảng 100 người, gồm: lãnh đạo Vườn Quốc gia Bạch Mã; lực lượng kiểm lâm của 6 Trạm trực thuộc Vườn đóng trên địa bàn huyện Nam Đông; Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các tổ xung kích bảo vệ rừng, PCCCR của 19 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bạch Mã tại huyện Nam Đông.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng được thực hành các bước tổ chức và huy động lực lượng khi có cháy rừng xảy ra; phương pháp tiếp cận đám cháy, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy phù hợp với từng tình huống; cách thức lắp đặt, vận hành trang thiết bị chữa cháy rừng và thực hiện các biện pháp chữa cháy đối với một số tình huống cháy giả định từ cháy nhỏ, cháy vừa đến cháy lớn. Đối với đợt diễn tập này, được thực hiện mô phỏng theo 3 tình huống, gồm: Phát hiện đám cháy và huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy; đám cháy lan rộng, lực lượng tại chỗ không thể tự dập tắt được cần huy động thêm lực lượng và phương tiện để chữa cháy; đám cháy tiếp tục lan nhanh, lực lượng hiện có không thể dập tắt được cần huy động thêm lực lượng và phương tiện để chữa cháy.

Qua diễn tập chữa cháy rừng đã góp phần nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phát huy vai trò của ban chỉ đạo, nâng cao năng lực, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến, cũng như xử lý các tình huống cháy rừng… cho lực lượng kiểm lâm, hợp đồng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bạch Mã cũng như các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác PCCCR trên địa bàn huyện Nam Đông. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ” trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; từ các tình huống diễn tập làm cơ sở để bổ sung điều chỉnh kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng sát với tình hình thực thực tế cũng như rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đây là việc làm cấp thiết khi những ngày vừa qua trên địa bàn huyện Nam Đông cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

https://huyenuynamdong.vn/

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.570