Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
False 13239Ngày cập nhật 05/04/2021

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Đề án Phát triển nông nghiệp toàn diện huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 (thông qua lần 2)

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 10/3

 

2

Phương án chống hạn năm 2021. Phương án chuyển đổi cánh đồng thôn 11 Hương Xuân

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

3

Đề án cho thuê các phòng chức năng tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên huyện

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

4

Đề án cho thuê sân thể thao tại TDP5- thị trấn Khe Tre

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

5

Đề án cho thuê bể bơi tại Trung tâm VH-TT Thanh Thiếu niên huyện

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

6

Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2030

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

7

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 4

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Kế hoạch tiêm phòng dại chó năm 2021

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

3

Kế hoạch hoạt động phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

4

Kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng và trật tự đô thị

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

5

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

6

Kế hoạch tổ chức Chợ phiên nông sản, đặc sản miền núi Nam Đông

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

7

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

8

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết năm 2021

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

9

Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2021

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

10

Kế hoạch triển khai thực hiện theo “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”  

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

11

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

12

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý I/2021

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

13

Báo cáo quý I thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 173/KH-UBND của UBND tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

14

Kế hoạch tuyên truyền Đề án 452 về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

15

Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

16

Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

17

Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

18

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ một số trường học; bổ nhiệm cán bộ quản lý còn thiếu ở các trường

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

III

Chỉ thị, Quyết định

 

1

Thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản năm 2021

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các hội nghị, buổi Lễ

 

2

Tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và cải tạo làm vườn năm 2021

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

3

Tập huấn nghiệp vụ tư pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ rừng –Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác giao rừng cộng đồng

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

6

Ra quân huấn luyện của LLVT huyện năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

7

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3)

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc cho cây lúa, chủ động điều tiết nước hợp lý để chống khô hạn và trồng các loại cây màu vụ Đông Xuân 2020-2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

2

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về phong trào xây dựng vườn hoa, bồn hoa

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng; tiếp tục phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

4

Kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cam, chuối, dứa đã trồng. Đồng thời vận động cho nhân dân đăng ký trồng mới cây cam, chuối, dứa năm 2021

Phòng NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

5

Đôn đốc các ngành cấp tỉnh liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh công nhận xã Thượng Nhật đạt chuẩn NTM năm 2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

6

Tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán năm 2020 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

7

Xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

8

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo giải ngân vốn theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

9

Rà soát các cơ sở nhà đất, các trụ sở cơ quan không còn sử dụng trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án xử lý

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

10

Rà soát, đẩy mạnh các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực canh tranh năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

11

Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

12

Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Phòng TN&MT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

13

Tập trung thực hiện nghiêm túc Kết luận số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh

Phòng TN&MT, Thanh tra, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

14

Khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn

Phòng TN&MT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

15

Rà soát lại quỹ đất Cụm Công nghiệp Hương Hòa để kêu gọi đầu tư

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

16

Lấy ý kiến, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Hương Phú

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

17

Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - TTCN năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

18

Phối hợp với công ty TNHH Cấp nước Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

19

Giám sát thủy điện Thượng Nhật thực hiện các nội dung tích nước, phát điện đúng quy định. Thẩm định, phê duyệt Phương án đảm bảo an toàn hạ du của Thủy điện Thượng Lộ

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

20

Triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ Khe Tre gắn liền với Kế hoạch xây dựng chợ đạt chuẩn “Văn minh thương mại”

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

21

Rà soát, phân cấp quản lý đường giao thông cấp huyện, cấp xã. Kiểm tra, đôn đốc việc thi công và hoàn trả các tuyến đường công vụ, đường gom đường HCM

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

22

Tiến hành thẩm định, phê duyệt quy hoạch xã giai đoạn 2021-2025

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

23

Tiếp tục thực hiện xử lý vi phạm ở 02 xã Hương Phú và Hương Sơn để chuẩn bị cho công tác sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm,

Phòng TNMT

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

24

Tăng cường công tác QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chỉ đạo huy động học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán; vận động các em bỏ học trở lại trường

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

2

Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện và dự thi cấp tỉnh

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

3

Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

4

Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

5

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

6

Thu thập tư liệu về lễ hội mừng lúa mới, trò chơi dân gian Bài Chòi

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

7

Đôn đốc các hộ tiếp tục triển khai xây dựng Homestay tại xã Thượng Lộ

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

8

Thành lập đội văn nghệ của huyện

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

9

Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao

Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

10

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

11

Tập trung tuyên truyền hạn chế sinh con thứ 3, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Phòng Y tế, TTYT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

12

Kiểm tra giám sát cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

13

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo ANTT bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Ra Quyết định điều động đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo Kế hoạch cấp trên

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

3

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Quyết định điều động và chuyển đổi vị trí công tác kế toán các trường học thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Ban hành văn bản hướng dẫn việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

6

Ban hành Kết luận thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

7

Kết thúc, dự thảo Báo cáo thanh tra chuyên đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại Thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

8

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho những người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

9

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 theo Kế hoạch

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

10

Tiếp tục cập nhật, theo dõi, đôn đốc thực hiện phản ánh hiện trường

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

11

Tiếp tục đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

12

Kiểm tra định kỳ, đột xuất UDCNTT theo Kế hoạch của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

13

Tiếp dân tại trụ sở và định kỳ theo Kế hoạch

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.309