Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 16 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 20668Ngày cập nhật 23/12/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc Công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện là: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiThủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Tuyết - Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 997