Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020
False 13766Ngày cập nhật 25/07/2020

Sáng ngày 09/7/2020, tại khách sạn Duy Tân, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn Ngành Giáo dục, các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX, đặc biệt có 41 tập thể và 73 cá nhân là các điển hình tiên tiến Ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã có nhiều phong trào thi đua có  sức lan toả mạnh mẽ và phát huy nhiều hiệu quả tích cực, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục toàn ngành trên nhiều phương diện; ngoài các phong trào mang tính truyền thống như thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự hoc và sáng tạo”, nhiều hoạt động thi đua về xây dựng môi trường ‘trường học an toàn’, ‘trường học xanh sạch sáng’, ‘nét đẹp văn hoá học đường’, ‘xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”…được phát động và triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực sự đã mang lại bầu sinh khí mới để các phong trào trong trường học khởi sắc và mang lại nhiều dấu ấn, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục kiểu mẫu, an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

 

Tại Hội nghị, để ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích mà các cán bộ giáo viên ngành giáo dục đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân và Giám đốc Sở tặng thưởng giấy khen cho 110 tập thể và cá nhân.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tân - Giám đốc Sở chúc mừng, cảm ơn và ghi nhận các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã nỗ lực, cống hiến để đưa giáo dục Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh, Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước giai đoạn mới thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021, đồng thời toàn tỉnh đang quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó, xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước, toàn Ngành cần cố gắn vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua để gặt hái được nhiều thành quả cao hơn trong giai đoạn mới.  Đồng chí Giám đốc cho rằng, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, từng trường; biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Ngành.

 

Tại Hội nghị, Sở và Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh cũng đã phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

 

Một là, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới.

 

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Tiếp tục xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt Chuẩn Quốc gia. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

 

Bốn là, tập trung đổi mới quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp, phân công, giao nhiệm vụ gắn với phát huy quyền tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị; tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

 

Năm là, coi trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập thể lành mạnh, tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, giúp học sinh tự tin, năng động sáng tạo trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Giáo dục tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học cho học sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020.

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.075