Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp nghe báo cáo, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thuê đất thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
False 5776Ngày cập nhật 15/09/2022
Bản đồ vị trí huyện Nam Đông

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thuê đất để thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Phương chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND ngày 12/8/2022.

  Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh về nội dung vướng mắc liên quan đến việc thuê đất để thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, GPMB và vấn đề môi trường khi thực hiện thuê đất tại địa bàn Khu công nghiệp; trong đó lưu ý đối với các dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cấp chủ trương đầu tư và kêu gọi đầu tư./.

Nguồn: Sở TNMT

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.001