Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 1, 2, và lớp 6 từ ngày 01-07/11/2021
False 11150Ngày cập nhật 07/11/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6, Tuần 9 - Từ ngày 01-07/11/2021 như sau:

 

 

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

01/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (GDVN)

Chuyện cổ nước mình

Nguyễn Thị Hải Yến

8h30-9h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Cây tre Việt Nam (Tiết 1)

Trần Công Văn

9h00-9h30

TOÁN  (GDVN)

Chương 2. Số nguyên. Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

                                                (tiết 2) 

Đặng Ngọc Nhật

9h30-10h00

TOÁN (GDVN)

Chương 2. Số nguyên. Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

                                               (tiết 3) 

Lê Thị Phương Oanh

10h00-10h30

GIÁO DỤC

CÔNG DÂN

Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 1)

Trần Thị Mai Hương

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: ac âc

Nguyễn Thị Thu Dung

17h25- 17h50

2

TOÁN 2

Bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

Nguyễn Hoàng Tâm Phước

17h50- 18h15

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 46:  Học vần: iêm, yêm, iêp.

       Tập viết: iêm, diêm, yếm, iêp, thiếp.

Mai Thị Hoài Nam

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3,4)

Trương Thị Tường Vy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1,2)

Hoàng Thị Thanh Nga

Thứ ba

02/11/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (SPHCM)

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

                                               (Tiết 2)

Bùi Ngọc Chấn

8h30-9h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 3: Phép cộng các số nguyên

                                                  (Tiết 1)

Tôn Nữ Thùy Duyên

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Chủ đề 3 - Oxygen (Tiết 1)

Nguyễn Thị Minh Phương

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

A closer look 2

Hoàng Nguyệt Quế

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 3: Friends

Lesson 3.1: New Words and Listening

Hoàng Thị Phương Chi

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 41: ui ưi

Nguyễn Thị Hồng Phượng

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: ă ăc

Đặng Thị Thùy Trang

17h50- 18h15

TOÁN 1

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1)

Hoàng Thị Thu Cúc

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5,6)

Nguyễn Thị Hạnh

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3,4)

Nguyễn Lê Phương Nhi

Thứ tư

03/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Thuyết minh về một sự kiện

Trần Công Văn

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử

Trần Thị Cẩm Nhung

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 24: Virus (Tiết 1)

Vũ Thị Huyền

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

Skills 1

Nguyễn Vinh Hải

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 3: Friends

Lesson 3.2: Reading and Speaking

Lê Thị Vĩnh Trinh

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 47: Học vần; om-op
             Tập viết: om, đom đóm, op, họp tổ

Đoàn Thị Thùy Trang

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 42: ao eo

Hoàng Thị Thu Cúc

17h50- 18h15

2

TOÁN 2

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 3)

Lương Thị Phương Thanh

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7,8)

Nguyễn Thị Trà My

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5,6)

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ năm

04/11/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (GDVN)

 

Chương 4. Một số yếu tố thống kê. Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 1) 

Trần Thị Nhã Trang

8h30-9h00

TOÁN (GDVN)

Chương 4. Một số yếu tố thống kê. Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 2) 

Trương Nguyên Gia Ny

9h00-9h30

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 8:  Ấn Độ cổ đại (Tiết 2)

Nguyễn Thị Hoài  Ngọc

9h30-10h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Cây tre Việt Nam (Tiết 2)

Trần Công Văn

10h00-10h30

NGỮ VĂN (GDVN)

Thực hành Tiếng Việt (hoán dụ, thành ngữ)

Lê Thị Tâm Diễm

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 48:  Học vần: ôm ôp.
Tập viết: ôm, tôm, ôp, hộp sữa

Nguyễn Thị Phương Trinh

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: oc ôc

Trần Thị Thanh Phê

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Phạm Thị Thanh Tâm

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1

                        (tiết 9 - Phần A)

Lê Thị Duyên

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7,8)

Nguyễn Thị Huyền Trang

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

05/11/2021

 

8h00-8h30

6

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 7: Chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả (Tiết 1)

Lê Công Minh

8h30-9h00

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1)

Văn Thị Hồng Hoa

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 24: Virus (Tiết 2)

Nguyễn Thị Hương

9h30-10h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 5: Hình có trục đối xứng

Lê Thị Thúy Phượng

10h00-10h30

TOÁN (SPHCM)

Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Nguyễn Thị Nguyên Phương

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 43: au âu êu

Nguyễn Thị Thu Thủy

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: uc ưc

Trần Thị Cỏ Mây

17h50- 18h15

TOÁN 1

Phép trừ  trong phạm vi 6 (tiết 2)

Nguyễn Hồ Hằng Nga

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1

                        (tiết 10 - Phần B)

Bùi Thị Giang

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9,10)

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

06/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Ôn tập về văn bản nghị luận

Hoàng Thị Thiều Anh

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Ôn tập về văn bản thông tin

Lê Thị Phương Hồng

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 6: Đo thời gian (Tiết 2)

Trần Ngọc Hạnh

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

Skills 2

Phan Thị Ngọc Linh

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 4: Festivals and Free Time

Lesson 1.1: New Words and Listening

Nguyễn Thị Phương

14h00- 14h30

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 49:  Học vần: ơm, ơp.
             Tập viết: ơm, cơm, ơp, tia chớp.

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

14h30- 15h00

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 44: iu ưu

Lê Thị Nữ Trinh

15h00- 15h30

2

TOÁN 2

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 4)

Nguyễn Thị Ngọc Bích

15h30- 16h00

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện, kể chuyện: Bọ rùa đi học

Nguyễn Thị Khánh Linh

16h00- 16h30

2

TOÁN 2

Bài 31: Luyện tập (tiết 1)

Trần Thị Như Phương

 

 

Chủ nhật

07/11/2021

 

8h00-8h30

 

 

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện. Kể chuyện: Sự tích hoa cúc trắng

Bùi Thị Giang

8h30-9h00

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 50-50: Ôn tập và kể chuyện: Vịt và Sơn Ca

Hoàng Thu Hiền

9h00-9h30

2

TOÁN 2

Bài 31: Luyện tập (tiết 2)

Võ Thị Thanh Bình

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

01/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (GDVN)

Chuyện cổ nước mình

Nguyễn Thị Hải Yến

8h30-9h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Cây tre Việt Nam (Tiết 1)

Trần Công Văn

9h00-9h30

TOÁN  (GDVN)

Chương 2. Số nguyên. Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

                                                (tiết 2) 

Đặng Ngọc Nhật

9h30-10h00

TOÁN (GDVN)

Chương 2. Số nguyên. Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

                                               (tiết 3) 

Lê Thị Phương Oanh

10h00-10h30

GIÁO DỤC

CÔNG DÂN

Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 1)

Trần Thị Mai Hương

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: ac âc

Nguyễn Thị Thu Dung

17h25- 17h50

2

TOÁN 2

Bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

Nguyễn Hoàng Tâm Phước

17h50- 18h15

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 46:  Học vần: iêm, yêm, iêp.

       Tập viết: iêm, diêm, yếm, iêp, thiếp.

Mai Thị Hoài Nam

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3,4)

Trương Thị Tường Vy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1,2)

Hoàng Thị Thanh Nga

Thứ ba

02/11/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (SPHCM)

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

                                               (Tiết 2)

Bùi Ngọc Chấn

8h30-9h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 3: Phép cộng các số nguyên

                                                  (Tiết 1)

Tôn Nữ Thùy Duyên

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Chủ đề 3 - Oxygen (Tiết 1)

Nguyễn Thị Minh Phương

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

A closer look 2

Hoàng Nguyệt Quế

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 3: Friends

Lesson 3.1: New Words and Listening

Hoàng Thị Phương Chi

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 41: ui ưi

Nguyễn Thị Hồng Phượng

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: ă ăc

Đặng Thị Thùy Trang

17h50- 18h15

TOÁN 1

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1)

Hoàng Thị Thu Cúc

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5,6)

Nguyễn Thị Hạnh

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3,4)

Nguyễn Lê Phương Nhi

Thứ tư

03/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Thuyết minh về một sự kiện

Trần Công Văn

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử

Trần Thị Cẩm Nhung

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 24: Virus (Tiết 1)

Vũ Thị Huyền

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

Skills 1

Nguyễn Vinh Hải

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 3: Friends

Lesson 3.2: Reading and Speaking

Lê Thị Vĩnh Trinh

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 47: Học vần; om-op
             Tập viết: om, đom đóm, op, họp tổ

Đoàn Thị Thùy Trang

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 42: ao eo

Hoàng Thị Thu Cúc

17h50- 18h15

2

TOÁN 2

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 3)

Lương Thị Phương Thanh

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7,8)

Nguyễn Thị Trà My

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5,6)

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ năm

04/11/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (GDVN)

 

Chương 4. Một số yếu tố thống kê. Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 1) 

Trần Thị Nhã Trang

8h30-9h00

TOÁN (GDVN)

Chương 4. Một số yếu tố thống kê. Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 2) 

Trương Nguyên Gia Ny

9h00-9h30

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 8:  Ấn Độ cổ đại (Tiết 2)

Nguyễn Thị Hoài  Ngọc

9h30-10h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Cây tre Việt Nam (Tiết 2)

Trần Công Văn

10h00-10h30

NGỮ VĂN (GDVN)

Thực hành Tiếng Việt (hoán dụ, thành ngữ)

Lê Thị Tâm Diễm

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 48:  Học vần: ôm ôp.
Tập viết: ôm, tôm, ôp, hộp sữa

Nguyễn Thị Phương Trinh

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: oc ôc

Trần Thị Thanh Phê

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Phạm Thị Thanh Tâm

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1

                        (tiết 9 - Phần A)

Lê Thị Duyên

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7,8)

Nguyễn Thị Huyền Trang

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

05/11/2021

 

8h00-8h30

6

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 7: Chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả (Tiết 1)

Lê Công Minh

8h30-9h00

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1)

Văn Thị Hồng Hoa

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 24: Virus (Tiết 2)

Nguyễn Thị Hương

9h30-10h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 5: Hình có trục đối xứng

Lê Thị Thúy Phượng

10h00-10h30

TOÁN (SPHCM)

Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Nguyễn Thị Nguyên Phương

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 43: au âu êu

Nguyễn Thị Thu Thủy

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: uc ưc

Trần Thị Cỏ Mây

17h50- 18h15

TOÁN 1

Phép trừ  trong phạm vi 6 (tiết 2)

Nguyễn Hồ Hằng Nga

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập giữa học kì 1

                        (tiết 10 - Phần B)

Bùi Thị Giang

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9,10)

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

06/11/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Ôn tập về văn bản nghị luận

Hoàng Thị Thiều Anh

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Ôn tập về văn bản thông tin

Lê Thị Phương Hồng

9h00-9h30

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Bài 6: Đo thời gian (Tiết 2)

Trần Ngọc Hạnh

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 4: My neibourhood

Skills 2

Phan Thị Ngọc Linh

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 4: Festivals and Free Time

Lesson 1.1: New Words and Listening

Nguyễn Thị Phương

14h00- 14h30

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 49:  Học vần: ơm, ơp.
             Tập viết: ơm, cơm, ơp, tia chớp.

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

14h30- 15h00

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 44: iu ưu

Lê Thị Nữ Trinh

15h00- 15h30

2

TOÁN 2

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 4)

Nguyễn Thị Ngọc Bích

15h30- 16h00

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện, kể chuyện: Bọ rùa đi học

Nguyễn Thị Khánh Linh

16h00- 16h30

2

TOÁN 2

Bài 31: Luyện tập (tiết 1)

Trần Thị Như Phương

 

 

Chủ nhật

07/11/2021

 

8h00-8h30

 

 

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện. Kể chuyện: Sự tích hoa cúc trắng

Bùi Thị Giang

8h30-9h00

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 50-50: Ôn tập và kể chuyện: Vịt và Sơn Ca

Hoàng Thu Hiền

9h00-9h30

2

TOÁN 2

Bài 31: Luyện tập (tiết 2)

Võ Thị Thanh Bình

 
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.170