Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông
False 13752Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày  17  tháng  6  năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 78/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung sau:

  1. Vị trí thu hồi đất:

Xã Hương Xuân: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 368.405,5m2 (Ba trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm lẻ năm phẩy năm mét vuông) trong đó gồm:

- Đất trồng cây lâu năm (CLN) là 15.952,9 m2

- Đất giao thông (DGT) là 1.504,9 m2

- Đất rừng sản xuất (RSX) 350.947,7 m2

         (Phụ lục danh sách các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất kèm theo)

 Được xác định theo bản đồ địa chính khu đất thực hiện công trình, tỷ lệ 1:2000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Minh Toàn lập tháng 6 năm 2021.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2021

 Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.207
Truy cập hiện tại 3.524