Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống nhất để Công ty cổ phần Dương gia Huế nghiên cứu đầu tư khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông
False 9150Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã có văn bản số 1017/UBND-TCKH về việc thống nhất để Công ty cổ phần Dương gia Huế nghiên cứu đầu tư khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông nhận được Công văn số 19/DGH2021 ngày 10/7/2021 của Công ty cổ phần Dương Gia Huế về việc đầu tư khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông.

Căn cứ Công văn số 225-CV/HU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông về việc đồng ý chủ trương chấp thuận đầu tư khu trang trại lõi chăn nuôi tại huyện Nam Đông của Công ty cổ phần Dương Gia Huế; Biên bản làm việc của đoàn liên ngành vào ngày 15/7/2021 tại địa điểm dự kiến nghiên cứu đầu tư theo đề xuất của Công ty cổ phần Dương Gia Huế.

Ủy ban nhân dân huyện thống nhất để Công ty cổ phần Dương Gia Huế nghiên cứu đầu tư khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông, với những nội dung như sau:

1. Địa điểm nghiên cứu đầu tư: tại 6 thửa đất của 5 hộ dân thuộc thôn 11, xã Hương Xuân; tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 9,39 ha; hiện trạng sử dụng đất là đất trồng cây trồng lâu năm (cây cao su); tọa độ trung tâm: X 573253,37; Y 1788573,16; thuộc khoảnh 2, tiểu khu 382 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30).

2. Quy mô chăn nuôi: dự kiến nuôi bò với số lượng từ 3.000-5.000 con; yêu cầu phải thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

3. Vị trí xây dựng chuồng trại phải đảm bảo theo đúng khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại (quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT).

4. Nội dung khác: Yêu cầu Công ty Cổ phần Dương Gia Huế trong quá trình nghiên cứu đầu tư phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ môi trường và một số quy định khác có liên quan. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

UBND huyện Nam Đông trả lời để Công ty cổ phần Dương Gia Huế được biết để phối hợp thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.306