Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao năng lực thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở
False 5064Ngày cập nhật 31/07/2021
 
Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ngày 29/7/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6  tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đã bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đã ban hành Hướng dẫn 01-HD/BDVTU, ngày 13/4/2021 về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; ban hành kế hoạch và tiến hành khảo sát các địa phương, đơn vị về thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được quán triệt và triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh có 145/145 ban thanh tra nhân dân, với 1.107 thành viên; 204 ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn với 1.102 thành viên. Công tác cải cách hành chính thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định. ng lực làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân từng bước được khẳng định và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.  

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến gợi mở của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu cũng bàn các giải pháp về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở biểu dương những kết quả đã đạt được của BCĐ các cấp về thực hiện QCDC ở cơ sở, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo phải nâng cao chất lượng của mình, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hành dân chủ đi vào thực chất, cần phải có giải pháp cụ thể tránh hình thức. Thực hiện đúng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” trong cơ quan, đơn vị của từng ngành. Theo đồng chí, trong các phương châm thì vấn đề Dân biết” cần phải ưu tiên trong dân chủ cơ sở, tạo lòng tin cho Nhân dân, khơi dậy được lòng tin của nhân dân vào Chính quyền Nói dân hiểu, hiểu dân nói, nói dân tin, tin dân nói. Vì vậy cần phải có năng lực truyền đạt, khơi gợi lòng tin của dân... Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

www.thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.358