Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo khảo sát mức độ hài lòng tháng 10/2022
False 16098Ngày cập nhật 04/11/2022

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 373 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 363 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 160); đang xử lý: 1

 

 

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

90

90%

Hài lòng

10

10%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

93

93%

Hài lòng

7

7%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

92

92%

Hài lòng

8

8%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

99

99%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

1

1%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

98

98%

Cần giảm giấy tờ

2

2%

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong tháng 10 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.923