Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
False 10757Ngày cập nhật 24/09/2021

      Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế 15 TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước tại Mục II (số thứ tự từ 1-15), Phụ lục 1 của Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nguồn: Sở TNMT

Phòng TN&MT huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.468