Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
False 10631Ngày cập nhật 24/09/2021

  Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2010/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm có 19 TTHC.

        Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế 16 TTHC thuộc Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản tại Mục IV (số thứ tự từ 1-16), Phụ lục 1 của Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

(Nguồn: Sở TNMT TT Huế)

Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.509