Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
False 8018Ngày cập nhật 11/08/2021

Ngày 10/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố .

Theo đó, quyết định gồm 04 chương với 11 điều quy định cụ thể đối tượng, mục đích, yêu cầu và nội dung đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhằm: 

1. Thông qua đánh giá công tác CCHC nhằm giúp các sở, UBND cấp huyện phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nội dung về công tác CCHC.

2. Kết quả xếp loại công tác CCHC của các sở, UBND cấp huyện là một trong những căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, địa phương.

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 4