Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 06 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
False 17766Ngày cập nhật 15/07/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc công bố 06 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 06 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp giấy phép bưu chính (1.003659); Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (1.003687); Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (1.003633); Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (1.004379); Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (1.004470); Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (1.005442).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. Các TTHC sau đây được thay thế kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành: Thay thế các TTHC số 01, 02 Lĩnh vực Bưu chính tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Thay thế các TTHC số 01, 04, 05, 06 Lĩnh vực Bưu chính tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.


 

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 4.672