Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giai đoạn 2020-2025, tối thiểu 80% tài liệu tại cơ quan Nhà nước phải được lưu dưới dạng điện tử
False 16264Ngày cập nhật 15/07/2020

Đó là thông tin tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025".

Theo đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025, bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan Nhà nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử.

 

Đồng thời, đảm bảo tối thiểu 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng. Bên cạnh đó, bảo đảm 100% Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành có giải pháp bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn.

 

Để đạt được những mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu bảo đảm công bố dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục hạn chế sử dụng trên môi trường mạng và số hóa tối thiểu 30% tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử có tần suất sử dụng cao tại các Lưu trữ lịch sử và Lưu trữ chuyên ngành phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.286