Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội thi “Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2015”
False 19018Ngày cập nhật 22/09/2015

Ngày 15/9/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 100/KH – UBND về việc  tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2015”.

Theo đó, Hội thi được tổ chức hằng năm nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là hoạt động nhằm khuyến khích công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu làm chủ Công nghệ thông tin, vận dụng thành thạo trong công việc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hội thi nhằm đẩy mạnh tin học hóa trong công việc trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, năng lực về CNTT của đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Là một trong những tiêu chí để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về CNTT của đơn vị các cấp.

Do đó, Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên công chức, viên chức trên toàn tỉnh học hỏi, trao đổi các kinh nghiệm, kỹ năng ứng dụng CNTT phục vụ công tác. Đối tượng tham gia dự thi phải có thời gian công tác ít nhất 01 năm trở lên, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Đặc biệt, với phần thi tập thể, đối tượng dự thi không được trùng lắp với đối tượng đã dự thi năm 2014.

Hội thi được chia thành hai bảng: Bảng A dành cho các cơ quan chuyên môn; Bảng B dành cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Hội thi được chia làm 2 phần chính là phần thi tập thể và phần thi dành cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin (phần thi này sẽ được cộng vào điểm phần thi tập thể của mỗi đơn vị).

Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Hội thi “Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước” sẽ được tổ chức hằng năm cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tham gia.

https://stttt.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 98