Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảm bảo tình hình an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước
False 11089Ngày cập nhật 08/07/2015

Thời gian qua, diễn biến tình hình mất an toàn thông tin trên internet diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng xấu đã liên tục tiến hành các hình thức khác nhau để đánh cắp thông tin dữ liệu cá nhân. Phổ biến hiện nay là hình thức các đối tượng xấu gửi email với tập tin đính kèm có chứa mã độc. Người sử dụng nếu đọc các tập tin đính kèm thì mã độc sẽ được kích hoạt để tiến hành đánh cắp thông tin của cá nhân, nghiêm trọng hơn là toàn bộ hệ thống dữ liệu trong máy sẽ bị mã hóa không phục hồi được.

 

Nhằm đảm bảo tình hình an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, kính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Trực tiếp thông báo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai Kế hoạch 51-KH/TU ngày 25/11/2013 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 28- CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh và Quyết định 2072/QĐ- UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Tuyệt đối không mở các tệp tin đính kèm trong thư điện tử mà không xác định được nguồn gốc và nội dung. Nếu phát hiện thấy dấu hiệu nghi vấn, đề nghị các cá nhân, đơn vị sử dụng chức năng chuyển tiếp thư điện tử đến địa chỉ tiepnhan@thuathienhue.gov.vn để Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành nghiệp vụ phân tích và chặn vĩnh viễn các thư rác, thư độc hại xâm nhập vào hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh./.

Admin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.132