Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2015
False 13260Ngày cập nhật 07/07/2015

DANH MỤC

các đề tài dự án được phê duyệt năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết Định số 174/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 02 năm 2015 của UBND huyện)

 
   

 

STT

Tên đề tài dự án

Đơn vị chủ trì thực hiện

1

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản và điều hành

Văn phòng HĐND – UBND huyện

2

Thử nghiệm mô hình nuôi Ong lấy mật giống nội địa trên địa bàn huyện Nam Đông theo hướng công nghiệp

Hội Nông dân huyện

3

Mô hình trồng rau sạch trong nhà kính, nhà lưới

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

4

Phục tráng giống cam Sài gòn sạch bệnh bằng công nghệ ghép vi đỉnh sinh trưởng.

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 278