Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Bộ thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 16835Ngày cập nhật 11/06/2015

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này hủy bỏ 44 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội đã được công bố tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.921