Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
False 25709Ngày cập nhật 14/04/2020

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 04 dự án

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 04 dự án. Theo đó, tại huyện Nam Đông có 01 công trình sau:

TT Tên công trình, dự án  Địa điểm Quy mô diện tích khoảng  (ha) Diện tích có rừng xin chuyển
mục đích sử dụng sang mục đích khác (ha)
           
Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng            
Tổng  Rừng trồng Rừng tự nhiên Phòng hộ  sản xuất            
2 Dự án Xây dựng Nhà máy nước sạch Thượng Long xã Thượng Long, huyện Nam Đông      1,01          0,25          0,25               -            0,25            

CChi tiết theo file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.165