Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020
False 24704Ngày cập nhật 16/03/2020

 Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020.  

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông là 2,5 tỷ đồng

 Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020.  

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông là 2,5 tỷ đồng

     Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBNDUBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND huyện thực hiện một số giải pháp thu tiền sử dụng đất năm 2020 sau:

- Thực hiện công tác quy hoạch tạo các quỹ đất mới, quỹ đất xen ghép, xây dựng cụ thể nguồn quỹ đất để tổ chức đấu giá và bố trí tái định cư cho các dự án tại địa phương;

- Rà soát các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do địa phương quản lý, đề xuất Phương án sắp xếp, xử lý trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt;

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc về bồi thường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất đấu giá;

- Chỉ đạo các đơn vị đầu tư xây dựng đẩy nhanh công tác đầu tư hạ tầng, kịp thời bàn giao quỹ đất để tổ chức đấu giá quỹ đất thu nộp Ngân sách Nhà nước đúng tiến độ;

- Trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quỹ đất do địa phương mình quản lý kịp thời và hiệu quả; phối hợp tốt với các Sở, Ngành cấp tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan và tham mưu thực hiện trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng trúng đấu giá kịp thời và theo đúng quy định;

- Nghiên cứu, đề xuất việc xác định cấp đường, loại đường, xây dựng Đề án đặt tên đường tại các khu quy hoạch trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các Sở, Ngành liên quan (Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải) và các chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án đặt tên đường phố đối với các khu dân cư mới, khu tái định cư mới xây dựng trên địa bàn.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.116