Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: ”Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế
False 22348Ngày cập nhật 06/03/2020

Nhằm phát triển và vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, UBND huyện đăng tải toàn bộ bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: ”Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế.

Mọi ý kiến tham gia gửi về UBND huyện trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp ý kiến  gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Dự thảo

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.303