Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2021
False 13384Ngày cập nhật 19/12/2021

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đạt sáng kiến cấp huyện năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.111