Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021
False 13474Ngày cập nhật 19/12/2021

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối với 168 cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.939