Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Chương trình (livestream) “Đồng hành cùng Giáo dục trực tuyến”
False 8895Ngày cập nhật 03/10/2021

Ngày 20/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận được Công văn số 2021/ĐHSP-PTNLSP ngày 17/9/2021 của Trường Đại học Sư phạm về việc phát trực tiếp (livestream) Chương trình “Đồng hành cùng Giáo dục trực tuyến”, nhằm hỗ trợ cho giáo viên phổ thông sử dụng thành thạo và tích hợp được các phần mềm trong dạy học trực tuyến, cũng như phương pháp dạy học trực tuyến một cách có hiệu quả, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(có Công văn kèm theo)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo đến các giáo viên biết và theo dõi./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.990