Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện họp rà soát tình hình chi trả cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 gây ra
False 3477Ngày cập nhật 18/07/2021
ảnh minh họa

Ngày 14/7/2021, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình chi trả chính sách hỗ trợ bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 gây ra. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ngành: Tài chính và Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách chi trả các xã: Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Long.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch báo cáo tình hình chi trả của các địa phương do thiên tai năm 2020 gây ra; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. UBND xã Thượng Lộ: Tiếp tục hướng dẫn cho các hộ dân làm hồ sơ và thẩm định hồ sơ để chi trả đúng theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng. Tổng hợp báo cáo kết quả chi hỗ trợ về UBND huyện qua Phòng Tài chính và Kế hoạch trước ngày 25/7/2021.

2. UBND xã Hương Sơn

- Tiến hành làm, thẩm định hồ sơ để chi trả đúng theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng. Tổng hợp báo cáo kết quả chi hỗ trợ về UBND huyện qua Phòng Tài chính và Kế hoạch trước ngày 25/7/2021.

- Rà soát đối tượng cụ thể các hộ dân nếu sử dụng đất sai mục đích, đất lấn chiếm thì không thuộc diện chi hỗ trợ.

3. UBND xã Thượng Long: Thống nhất đồng ý để UBND xã Thượng Long điều chỉnh kinh phí từ hỗ trợ cao su sang hỗ trợ rừng trồng như xã đã báo cáo.

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Thống nhất đối với kinh phí các hộ không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn so với đăng ký thì chuyển trả lại ngân sách để cân đối và sử dụng cho những xã còn thiếu kinh phí.

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch

- Tiến hành rà soát kinh phí chi hỗ trợ của các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện thu hồi nộp ngân sách đối với những xã, thị trấn dư kinh phí và bổ sung cho các xã, thị trấn thiếu kinh phí.

- Chủ trì làm việc với UBMTTQVN huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để tham mưu UBND huyện thu hồi, nộp ngân sách số kinh phí do các hộ không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn so với đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.184