Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1; triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
False 8464Ngày cập nhật 18/07/2021

Ngày 14/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1; triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1; triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 như sau:

1. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1

- Số lượng phiếu đăng ký dự tuyển: 88 phiếu;

- Số lượng phiếu được kiểm tra: 88 phiếu;

- Số lượng phiếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 85 phiếu (có danh sách kèm theo);

- Số lượng phiếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 03 phiếu (có danh sách kèm theo).

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

Các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1 được tham gia dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 vào thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: Vào ngày 24/7/2021.

- Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Khe Tre, tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lưu ý: Các thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và có mặt tại địa điểm thi trước 7 giờ 00 phút ngày 24/7/2021 để làm thủ tục dự thi trước khi tham gia dự thi.

3. Nộp lệ phí tuyển dụng

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 nộp lệ phí tuyển dụng (500.000 đồng/thí sinh) và 02 ảnh 3x4cm để làm Thẻ dự thi tại Phòng Nội vụ huyện Nam Đông từ ngày 15/7/2021 đến ngày 23/7/2021. Sau thời gian trên, Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức xét tuyển vòng 2 đối với thí sinh chưa nộp lệ phí.

Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh ở xa, các thí sinh có thể nộp lệ phí tuyển dụng qua tài khoản ngân hàng (ghi rõ họ tên thí sinh, nội dung chuyển tiền) và nhận biên lai tại ngày tham gia xét tuyển vòng 2:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Đông.

- Số tài khoản: 4007205004004

- Tên chủ tài khoản: Hoàng Thị Hưởng

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1; triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021. Nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ huyện) hoặc gọi điện cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại 0857.692.428 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.008.032
Truy cập hiện tại 2.268