Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Đông quý II năm 2021.
False 4132Ngày cập nhật 18/07/2021
tại buổi họp

Chiều ngày 14/7/2021, tại Hội trường Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, Ban đại diện Hội đồng quản trị(BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã họp tổ chức phiên thường kỳ quý II năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021. Dưới sự chủ trì của ông Dương Thanh Phước – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH huyện  nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các cấp, các ngành; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, NHCSXH huyện Nam Đông đã thực hiện giải ngân 40.319 triệu đồng với 919 lượt khách hàng vay vốn. NHCSXH huyện đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác để có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tổng dư nợ thực hiện đến 30/6/2021 đạt 214.424 triệu đồng tăng 11.714 triệu đồng so với 31/12/2020 tương ứng tỷ lệ tăng 5,78%, với 119 Tổ TK&VV và  4.550 khách hàng đang còn dư nợ.

Nợ quá hạn 40 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,019%; Nợ khoanh 181 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,084%.

Huy động tiền gửi thực hiện đến 30/6/2021 đạt 25.782 triệu đồng tăng 2.328 triệu đồng so với 31/12/2020.

Nguồn vốn ngân sách địa phương theo Chỉ thị 40-CT/TW, UBND huyện đã bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH 750 triệu đồng(trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 500 triệu đồng và cho vay Hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài học tập, đào tạo nghề 250 triệu đồng).

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, đã có 6/9 thành viên Ban đại diện cấp huyện được phân công thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai tín dụng chính sách tại 06 xã, thị trấn với 07 Tổ TK&VV và kiểm tra thực tế tại 35 hộ vay; 100% thành viên BĐD HĐQT  là Chủ tịch UBND cấp xã đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách hàng quý theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Dương Thanh Phước -Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của BĐD HĐQT NHCSXH huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 và đề nghị các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH  tuyên truyền chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất theo Nghị định số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

                                   Đặng Văn Tấn- NHCSXH huyện Nam Đông

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.429
Truy cập hiện tại 3.813