Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tổng kết và tôn vinh sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021
False 26256Ngày cập nhật 13/07/2021

Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông tổ chứng Hội nghị tổng kết và tôn vinh sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2021

Sáng ngày 09/06/2021, Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông tổ chứng Hội nghị tổng kết và tôn vinh sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2021. Tổng số sản phẩm đạt Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021: 15 sản phẩm.

Trong đó có 6 sản phẩm đạt giải, gồm:

01 Giải nhất: Sản phẩm mũ cốm cao su SRV10, Công ty CP cao su TT Huế

02 Gải nhì:   + Sản phẩm Mật ong Ruồi Nam Đông, HKD Diệp Minh Khanh

 + Sản phẩm Rượu Tà Rương Mão, HKD Tà Rương Mão

03 Giải 3: + Sản phẩm tăm hương (Nhanh), Công ty TNHH tăm tre Anh Quân

+ Sản phẩm túi xách thổ cẩm, HTX Du lịch cộng đồng thác KAZAN

+ Sản phẩm điêu khắc: Tượng Di Lặc, Lạc Ma, Cơ sở Mộc mỹ nghệ Nam Đông

Thông qua Hội nghị, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyên năm 2021 đã lựa chọn 6 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT têu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm:

1. Sản phẩm mũ cốm cao su SRV10, Công ty CP cao su TT Huế

2. Sản phẩm Mật ong Ruồi Nam Đông, HKD Diệp Minh Khanh

3. Sản phẩm Rượu Tà Rương Mão, HKD Tà Rương Mão

4. Sản phẩm tăm hương (Nhanh), Công ty TNHH tăm tre Anh Quân

5. Sản phẩm túi xách thổ cẩm, HTX Du lịch cộng đồng thác KAZAN

6. Sản phẩm điêu khắc: Tượng Di Lặc, Lạc Ma, Cơ sở Mộc mỹ nghệ Nam Đông

Các sản phẩm được dự thi cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm nộp về Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trước ngày 31/7/2021.

 

Phạm Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.392