Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện họp thống nhất phương án khơi thông dòng chảy trên địa bàn huyện
False 15720Ngày cập nhật 18/07/2021

Ngày 08/7/2021, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án khơi thông dòng chảy trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Hương Xuân, Hương Phú.

Sau khi nghe đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả khảo sát các bãi bồi giữa sông, suối gây cản trở dòng chảy và đề xuất phương án khơi thông trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Thống nhất chủ trương, phương án khơi thông dòng chảy 04 điểm và giao cho UBND xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thương Nhật, Hương Phú là chủ đầu tư để thực hiện dự án.

2. Nội dung khơi thông: Khơi thông đất, cát, đá sỏi bồi lấp dòng chảy, tạo dòng chảy thông thoáng, không để dòng chảy tạo dòng mới làm sạt lỡ hai bên bờ sông, suối; việc khơi thông để bồi đắp hai bên bờ sông, suối không được vận chuyển đất, cát, đá sỏi ra ngoài điểm khơi thông dòng chảy.

3. Giao UBND các xã có điểm khơi thông dòng chảy làm chủ đầu tư thực hiện dự án chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về quy trình, thủ tục. Chủ đầu tư có trách nhiệm thương thảo với nhà thầu để tiết kiệm cao nhất nguồn kinh phí đầu tư.

4. Giao trách nhiệm cho Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện; Kho bạc Nhà nước huyện hổ trợ các xã thực hiện dự án bảo đảm hiệu quả về điều kiện và đúng quy định hiện hành.

5. Công an huyện chỉ đạo Công an xã, Đội cảnh sát quản lý môi trường giám sát quá trình thực hiện dự án khơi thông dòng chảy, không để nhà thầu vận chuyển đất, cát, đá sỏi ra ngoài điểm khơi thông dòng chảy, nếu vi phạm tiến hành lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

6. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện dự án: Bố trí từ nguồn ngân sách huyện năm 2021; thời gian thực hiện hoàn thành trước 30/9/2021 để tránh bão, lũ nhằm hạn chế thấp nhất sạt lỡ đất, xâm thực thực đất do bão, lũ gây ra.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.428