Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
False 5860Ngày cập nhật 14/05/2024

Ngày 08/5/2024, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì cuộc họp các ngành, địa phương về giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG. Tham dự cuộc họp có Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TB&XH, Dân tộc; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Sơn, Thượng Lộ.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đia phương báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 2 Chương trình MTQG (Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình Giảm nghèo bền vững); đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Phòng Lao động - TBXH, Phòng Dân tộc huyện: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, các địa phương liên quan rà soát nhu cầu hỗ trợ của các xã đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu UBND huyện trình các Sở, ngành xin điều chuyển nguồn vốn phù hợp.

- Phòng Lao động – TBXH: Nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các xã để tổ chức triển khai nguồn vốn đào tạo nghề đảm bảo.

- Phòng Dân tộc: Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng ổn định khu dân cư tại 2 xã Hương Hữu và Thượng Long phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương rà soát các đối tượng thụ hưởng đúng theo quy định (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đất…); sắp xếp lịch họp do đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì để triển khai đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn CTMTQG. Thiết kế biểu mẫu quản lý nguồn vốn cụ thể, khoa học định kỳ báo cáo UBND huyện.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát lại diện tích, số lượng Quế bị chết, xác định nguyên nhân Quế bị chết; khảo sát, kiểm tra lại vùng, diện tích đăng ký trồng Quế của các địa phương để tổng hợp báo cáo UBND huyện; tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đã phân khai dự án liên kết theo chuỗi giá trị.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng phương án, cách làm đối với thủ tục, hồ sơ đấu thầu hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn chương trình MTQG cần điều chuyển. Định kỳ tổng hợp chung báo cáo UBND huyện việc giải ngân nguồn vốn.

4. Đối với các xã có dự án thuộc Chương trình MTQG: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường trực quản lý nguồn vốn Chương trình MTQG của huyện rà soát lại nguồn vốn cần điều chỉnh (xây dựng hạng mục, nội dung cụ thể nguồn vốn cần điều chuyển); triển khai đẩy nhanh giải ngân các nguốn vốn đã được phân khai; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để lựa chọn ngành, nghề đào tạo phù hợp với từng địa phương. Giao các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc hướng dẫn thực hiện.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.396
Truy cập hiện tại 9.983