F:\F_Portal\namdong.hue.gov.vn\UploadFiles UBND huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC HUYỆN NAM ĐÔNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC TẠI UBND CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
False 7664Ngày cập nhật 12/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về kiểm tra công tác CCHC năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập đã tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND 06 xã (Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Sơn, Thượng Lộ).

Đoàn làm việc tại UBND xã Hương Sơn

Công tác kiểm tra CCHC nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2022, kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các văn bản của UBND tỉnh, huyện về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trên một số lĩnh vực trọng tâm; từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn nhằm đẩy mạnh CCHC trong thời gian tiếp theo. Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để kịp thời nhân rộng; những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính để có hướng xử lý, khắc phục, tháo gỡ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Thông qua công tác kiểm tra CCHC, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để các đơn vị biết và kịp thời khắc phục.

Đoàn làm việc tại UBND xã Thượng Long

Đoàn làm việc tại xã Hương Hữu

Đoàn làm việc tại xã Thượng Quảng

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.470