Tìm kiếm
Ủy ban nhân dân họp bàn giải pháp tổ chức liên kết sản xuất với tập đoàn Quế Lâm
False 9401Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 02/8/2022, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp bàn giải pháp tổ chức liên kết sản xuất với tập đoàn Quế Lâm. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, Phó Chủ tịch UBND các xã Hương Xuân, Hương Lộc và cán bộ phụ trách nông nghiệp 3 xã (Thượng Nhật, Hương Xuân và xã Hương Lộc).

 

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả đã triển khai, thực hiện đến ngày 02/8/2022 và các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện sản xuất theo hướng liên kết gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai nhằm thay đổi nhận thức cho người nông dân; giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất. Để UBND huyện có cơ sở làm việc với Tập đoàn Quế Lâm về việc kêu gọi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND 3 xã (Hương Lộc, Hương Xuân, Thượng Nhật) thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các xã (Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Lộc)

- Tuyên truyền chủ trương của huyện, xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, bước đầu trồng cây Ngô và cây Đậu tương theo hướng hữu cơ hàng hóa để liên kết với Tập đoàn Quế Lâm; tập trung các nội dung sau:

+ Xác định vùng cần chuyển đổi, diện tích chuyển đổi, loại cây chuyển đổi; có thống nhất trong Đảng ủy, HĐND, UBND xã để triển khai thực hiện. Cần xác định rõ đây là nội dung để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, không phải là dự án hỗ trợ.

+ Tổ chức họp dân để truyền đạt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; xác định nhu cầu của người dân; tổ chức lại sản xuất ở các vùng theo hướng thành lập các nhóm sản xuất hoặc tổ sản xuất để tổ chức liên kết (có người đại diện để đứng ra thảo luận các nội dung liên kết).

- Xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng; nội dung phương án cần xác định cụ thể diện tích trồng, vùng trồng, loại cây trồng, năng suất và sản lượng dự kiến, số hộ tham gia (có danh sách hộ), hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

- Lập tờ trình gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/8/2022 để làm cơ sở làm việc với Tập đoàn Quế Lâm.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn các xã xây dựng Phương án chuyển đổi.

- Xây dựng lịch làm việc với Tập đoàn Quế Lâm để kêu gọi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

 

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.553
Truy cập hiện tại 3.865