Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin về danh mục TTHC ở mức độ 3, 4
False 22002Ngày cập nhật 23/05/2019

Cung cấp danh mục TTHC cấp huyện yêu cầu thực hiện mức độ 3, 4, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để rà soát sự phù hợp

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.493
Truy cập hiện tại 906