Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND huyện.
False 24702Ngày cập nhật 10/05/2019

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch và triển khai xây dựng nhãn hiệu một số nông sản chủ lực Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình một xã một sản phẩm (OCCOP)

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn NTM năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 13 tại huyện A Lưới

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

5

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ III

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Kế hoạch triển khai tháng hành động  vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, 4

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

II

Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Báo cáo Đại hội Đại biểu các DTTTS huyện Nam Đông lần thứ 3

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 20/4

3

  Chương trình công tác tháng 5 của UBND huyện năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

III

Chỉ thị, Quyết định thông qua UBND huyện

1

Chỉ thị chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị hướng dẫn, tập huấn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Hội nghị tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 30/4, 01/5

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, lập vườn và điều tiết nước hợp lý và chống hạn cây lúa

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân đạt chỉ tiêu, kế hoạch; chốt chặn không để dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN và PTNT, xã Thượng Quảng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo đề án; đôn đốc tiến độ làm vườn và trồng rau màu.

Phòng NN và PTNT, Trung tâm DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Hướng dẫn, tập huấn khai thác mủ cây cao su đối với hộ đưa vào khai thác lần đầu

Trung tâm DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Chuẩn bị giống, phân, hệ thống thủy lợi phục vụ gieo cấy vụ Hè Thu

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

8

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Hoàn thiện Phương án thực hiện Chỉ thị 65 trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

9

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

10

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2019; triển khai kế hoạch chống thất thu trên đìa bàn

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

11

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2018 các đơn vị dự toán các xã, thị trấn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

12

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

13

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh giai đoạn 2017 đến năm 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

14

Đề xuất xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

15

Chỉ đạo công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

16

Triển khai nhiệm vụ xây dựng chợ văn minh thương mại; chợ an toàn thực phẩm

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

17

Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở thực hiện các quy định về ĐKKD và ATTP

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

18

Thông qua Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre và hoàn chỉnh Phương án chuyển đổi chợ Nam Đông

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

19

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre trình UBND tỉnh phê duyệt sau Kết luận của UBND tỉnh

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

20

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

21

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

22

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

23

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản; kiên quyết xử lý xe cơ giới khai thác cát sạn trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

24

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kiện của địa phương

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chỉ đạo công tác thay sách lớp 1

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Triển khai có hiệu quả Đề án hệ sinh thái giáo dục và đào tạo thông minh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

5

Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, giải phóng đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Phòng

VHTT, TTVH-TT,TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo tại các xã định canh định cư

Phòng Lao động, TBXH, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

8

Tuyên truyền, vận động hợp đồng xuất khẩu lao động đi nước ngoài để giải quyết công ăn, việc làm, tăng thu nhập

Phòng Lao động, TBXH, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

9

Rà soát các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

10

Báo cáo kết quả thực hiện cấp phát các loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

11

Chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đại biểu các DTTS huyện Nam Đông lần thứ 3

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

12

Chỉ đạo hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4 năm 2019

Chi cục Thống kê, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

3

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

4

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trình UBND tỉnh phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

6

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

7

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

8

Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

9

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

10

Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

11

Tuyên truyền Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng

Phòng Tư pháp,

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

12

Ban hành Kết luận thanh tra UBND xã Thượng Nhật, UBND xã Hương Lộc và đơn của ông Lê Hóa

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

13

Tiến hành thanh tra việc lấn chiếm đất tại Sân bóng đá Mụ Nằm, Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

14

Triển khai thanh tra trách nhiệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án; về PCTN tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

15

Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1133

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

16

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

17

Triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ cho 2 xã Thượng Long và Thượng Nhật

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

18

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Bộ phận TN và TKQ tại các xã, thị trấn

Văn phòng, Phòng Nội vụ,

TTHCC

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

19

Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát và triển khai nhiệm vụ CNTT trên địa bàn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

20

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

21

Tổ chức họp trực tuyến huyện – xã các chuyên đề đăng ký năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 97