Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông.
False 23650Ngày cập nhật 10/05/2019

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch kiểm tra ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Cam năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

3

Kế hoạch và triển khai nghề nông nghiệp nông thôn năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

4

Kế hoạch và triển khai xây dựng hợp tác xã nông nghiệp 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

5

Kế hoạch và triển khai liên kết chuỗi giá trị năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Kế hoạch và thực hiện phát triển cửa hàng nông sản Nam Đông ở các đô thị năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

7

Kế hoạch và triển khai xây dựng nhãn hiệu một số nông sản chủ lực Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

8

Kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình một xã một sản phẩm (OCCOP) năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

9

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

10

Chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

11

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

12

Kế hoạch rà soát, thống kê các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

13

Kế hoạch công tác Gia đình năm 2018

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

14

Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

15

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

16

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

17

Kế hoạch kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

18

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

19

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

20

Kế hoạch Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

21

Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

22

Kế hoạch kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

23

Kế hoạch tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

II

Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư quý I/2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Báo cáo quý I về công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Báo cáo tình hình triển khai, áp dụng ISO quý I/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

6

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số chính quyền điện tử cấp huyện quý I/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

7

Báo cáo công tác rà soát, kiểm soát TTHC quý I/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

8

  Chương trình công tác tháng 4 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

III

Chỉ thị, Quyết định thông qua UBND huyện

1

Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, Phòng cháy chữa cháy rừng

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn huyện

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án.

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2020

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

7

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân, hóa mỹ phẩm, ATVSTP năm 2019

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

8

Quyết định kiện toàn các BCĐ: phòng chống dịch, ATVSTP, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống tác hại thuốc lá

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

9

Quyết định thanh tra trách nhiệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án; về PCTN tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho các xã, thị trấn

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Hội nghị phòng chống dịch, phòng chống suy dinh dưỡng

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

4

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, điều tiết nước hợp lý và chống hạn cây lúa

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân đạt chỉ tiêu, kế hoạch; kiểm tra, kiểm soát các loại dịch bệnh

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

4

Đôn đốc tiến độ xây dựng NTM và hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN và PTNT, xã Thượng Quảng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Quản lý giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư trong nông nghiệp

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

7

Hướng dẫn, tập huấn khai thác cây cao su

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

8

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

9

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

10

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2018 các đơn vị dự toán các xã, thị trấn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

11

Đôn đốc hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng và triển khai thi công các công trình năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

12

Thống nhất danh mục đầu tư các công trình năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

13

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

14

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh, giai đoạn 2017 đến năm 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

15

Đề xuất xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

16

Triển khai các hoạt động khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

17

Chỉ đạo công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

18

Triển khai nhiệm vụ xây dựng chợ văn minh thương mại

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

19

Triển khai xây dựng chợ An toàn thực phẩm

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

20

Rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

21

Thành lập và thực hiện kiểm tra các cơ sở việc thực hiện các quy định về ĐKKD và ATTP

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

22

Triển khai thực hiện đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP, lưu thông hàng hóa

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

23

Tổ chức các hoạt động liên quan đến xây dựng và trật tự đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

24

Phân cấp, hướng dẫn công tác quản lý chợ sau chuyển đổi

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

25

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

26

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

27

Hướng dẫn các hoạt động Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

28

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

29

 Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

30

Tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

31

Triển khai thi công các công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

Ban QLDA và ĐTXD

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kiện của địa phương

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

2

Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chỉ đạo công tác thay sách lớp 1

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

3

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

4

Triển khai có hiệu quả Đề án hệ sinh thái giáo dục và đào tạo thông minh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

5

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

7

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2019

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

8

Tổ chức giải việt dã truyền thống năm 2019. Tham gia các giải Thể thao cấp tỉnh

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

9

Thành lập Ban điều hành thực hiện đề án phát triển du lịch

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

10

Hướng dẫn thực hiện đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2019

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

11

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, chương trình y tế địa phương

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

12

Triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Nam Đông năm 2019

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

13

Thành lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

14

Hướng dẫn các xã ĐBDTTS tổ chức Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu dự Đại hội DTTS huyện

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Phân bổ biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị thi công triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn đối với tuyến ngoại huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

6

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

7

Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

8

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

9

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

10

Phối hợp với Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

11

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

12

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

13

Báo cáo tình hình tổ chức lễ Phục sinh

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

14

Cho hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

15

Triển khai các văn bản mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

16

Tổ chức tuyền truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

17

Hội nghị truyền thông và TGPL tại các xã khó khăn

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

18

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

19

Triển khai thanh tra trách nhệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án; về PCTN tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

20

Hoàn thành và ban hành kết luận thanh tra hành chính với thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về PCTN tại xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

21

Kiểm tra UDCNTT tại các xã, thị trấn và các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 40