Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu hướng dẫn về công tác kiểm soát TTHC
False 15153Ngày cập nhật 25/04/2019

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.855