Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 12 năm 2018 của UBND huyện
False 22491Ngày cập nhật 24/12/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Chương trình công tác tháng 1/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

4

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

5

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

11

Kế hoạch thực KH số 75-KH/HU của Huyện ủy về việc thực hiện NQ 27-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

12

Kế hoạch thực KH số 76-KH/HU của Huyện ủy về việc thực hiện NQ 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm XH huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

13

Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của UBND huyện trong năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

II

Các quyết định, chỉ thị ban hành trong tháng

1

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng của UBND huyện năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng của UBND huyện Áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Quyết định giao chỉ tiêu nông nghiệp năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

4

Quyết định giao chỉ tiêu NTM năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

5

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Quyết định biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 22/12

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

2

Hội nghị tổng kết huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Hội nghị tổng kết BCĐ xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ huyện

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

4

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2018 và ký kết liên tịch năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

5

Hội nghị Ban chỉ đạo PKND đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoach công tác 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Ban bảo đảm quốc phòng huyện

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Tổng kết hoạt động VHTT, gia đình, thể thao và du lịch năm 2018

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

8

Hội nghị tổng kết công tác trật tự ATGT năm 2018

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Tiếp tục vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét; tiêm phòng vaccine đạt chỉ tiêu KH

Phòng NN&PTNT; Trung tâm Dịch vụ NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 12

2

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

3

Hướng dẫn xã làm hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

4

Chú trọng công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, chủ động ngăn ngừa không cho bệnh dịch này xảy ra trên địa bàn huyện

Trung tâm Dịch vụ NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 12

5

Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án phát triển NN toàn diện và Đề án phát triển cam Nam Đông, Đề án LSNG

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 12

6

Duy trì công tác kiểm tra phương án PCTT và dự trữ háng hóa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 12

7

Tham mưu giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

8

Hướng dẫn, đôn đốc thủ tục thành lập các HTX ở các xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

9

Tiến hành soát xét các khoản thu chi năm 2018 để trình UBND huyện, thường trực HĐND huyện điều chỉnh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

10

Tiếp tục thẩm định phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

11

Hướng dẫn các xã thành lập các tổ thu phí vệ sinh môi trường và công tác thu phí VSMT năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

12

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

13

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

14

Duy trì công tác kiểm tra thực hiện các quy định trong lĩnh vực xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

15

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

16

Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 12

17

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

18

Duy trì công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 12

19

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình và giải ngân đúng tiến độ

Ban QLDAKV, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

20

Hoàn chỉnh hồ sơ các công trình triển khai thi công năm 2019 đảm bảo kế hoạch

Ban QLDAKV; Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

21

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

Hạt Kiểm lâm, Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 12

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

22

Tổ chức các hoạt động tuyền truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

Phòng Văn hóa TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

12

23

Chỉ đạo nắm tình hình học sinh bỏ học giữa chừng có giải pháp sớm ngăn chặn tình trạng bỏ học ở bậc THCS và THPT

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

12

24

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến xuất khẩu LĐ, giải quyết việc làm

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

25

Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của PL để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

26

Đánh giá tổng kết hoạt động Hội CTĐ năm 2018

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

III

Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

4

Hội đồng thi đua khen thưởng họp xét các danh hiệu thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

5

Triển khai hoạt động kiểm tra việc thực thi công vụ theo Quyết định 892 của Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ tại UBND xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Tổng kết công tác Thanh tra năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

11

Tổ chức tập huấn các nội dung theo Đề án 452

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

12

Thẩm định tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng NTM

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

13

Thăm hỏi các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

Ban Chỉ huy Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

14

Tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ tại xã Hương Phú, Hương Sơn

Ban Chỉ huy Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

15

Thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ QS năm 2019

Ban Chỉ huy Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

16

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ATGT, xử lý xe hết hạn kiểm định, xe tự chế

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

17

Duy trì công tác tuần tra, kiểm tra an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn các xã

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

18

Tham mưu, đôn đốc các ngành và hoàn chỉnh các văn bản chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

05/12

19

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 12

20

Triển khai kế hoạch kiểm tra Tổ công tác theo QĐ 903 của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

21

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

22

Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị triển khai KTXH, QPAN năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

23

Xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.816